Menu

Holdinstruktør


Samarbejdsaftale – Holdinstruktør


Krav til dig:

 • Dit job som holdinstruktør er frivilligt og ulønnet
 • Du arbejder min. 1 år fra den dag du er uddannet
  • Aftalen er derefter gældende indtil den opsiges, med min. 14 dages varsel for begge parter
 • Du arbejder mindst 1 timer pr. uge som holdinstruktør samt nødvendig forberedelse
 • Holdtider og -indhold koordineres med holdansvarlig. Faste hold lægges op af den holdansvarlige efter aftale på koordineringsmøder. Evt. ekstra hold kan lægges op af instruktøren efter aftale med den holdansvarlige
 • Holdene følger skolernes ferieår
 • Du deltager aktivt i instruktørmøder og arrangementer
 • Du har tavshedspligt om medlemmerne (personlige forhold)
 • Du gennemlæser Instruktørhåndbogen og efterlever retningslinjerne i foreningen
 • Du tjekker mails til instruktører min. ugentligt
 • Du har selv ansvaret for at finde en afløser, hvis du er forhindret i at tage dit hold
 • Du gennemfører en 40 timers indoor cycling eller anden relevant uddannelse
 • Du deltager løbende i efteruddannelse (efter aftale med bestyrelsen)

Når du er på vagt:

 • Du møder op forberedt og i god tid, min. 15 min. før holdstart
 • Du checker om tilmeldte deltagere er mødt op og registrerer evt. fravær
 • Du bærer instruktørtøj
 • Du sørger for at medlemmerne overholder ordensreglerne

Det vi kan tilbyde dig:

 • 40 timers indoor cycling eller anden relevant uddannelse
 • Relevant efteruddannelse/arrangementer
 • Instruktørtøj (efter aftale)
 • Fri træning

Arbejder du som instruktør i en anden forening eller kommercielt skal vi have besked herom, ligesom du ikke må profilere disse tilbud i foreningen. Ved deltagelse i kurser/uddannelser aftales det hvor stor andel vi dækker ift. uddannelser/kurser.

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at afbryde samarbejdet, såfremt du ikke overholder retningslinjerne i denne aftale eller de gældende retningslinjer for Foreningsfitness Stubbekøbing