Menu

Fitnessvært (Vejleder)


Samarbejdsaftale – Fitnessvært (Vejleder)


Krav til dig:

 • Dit job som fitnessvært er frivilligt og ulønnet
 • Du arbejder min. ½ år fra den dag du er uddannet.
  • Aftalen er derefter gældende indtil den opsiges, med min. 14 dages varsel for begge parter
 • Du arbejder mindst 2 timer pr. uge som fitnessvært
  • Vagterne følger skolernes ferieår.
 • Du deltager aktivt i instruktørmøder og arrangementer
 • Du har tavshedspligt om medlemmerne (personlige forhold)
 • Du gennemlæser Instruktørhåndbogen og efterlever retningslinjerne i foreningen
 • Du tjekker mails til instruktører min. ugentligt
 • Du har selv ansvaret for at finde en afløser, hvis du er forhindret i at tage din vagt
 • Du gennemfører en 14 timers fitnessvejleder eller anden relevant uddannelse
 • Du deltager løbende i efteruddannelse (efter aftale med bestyrelsen)

Når du er på vagt:

 • Du træner ikke selv på din vagt (med mindre andet er aftalt), men er behjælpelig ved f.eks. indstilling af maskiner og servicerer medlemmerne der er tilstede
 • Du hjælper med at holde centeret pænt
 • Du bærer foreningens udleverede tøj
 • Du hjælper med de administrative opgaver
 • Du sørger for at medlemmerne overholder ordensreglerne
 • Du hjælper til med kaffe og lidt forplejning

Det vi kan tilbyde dig:

 • 14 timers fitnessvejleder eller anden relevant uddannelse
 • Relevant efteruddannelse/arrangementer
 • Tøj (efter aftale)
 • Fri træning

Arbejder du som instruktør i en anden forening eller kommercielt skal vi have besked herom, ligesom du ikke må profilere disse tilbud i foreningen. Ved deltagelse i kurser/uddannelser aftales det hvor stor andel vi dækker ift. uddannelser/kurser.

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at afbryde samarbejdet, såfremt du ikke overholder retningslinjerne i denne aftale eller de gældende retningslinjer for Foreningsfitness Stubbekøbing