Menu

Foreningens betingelser for medlemskab

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF FORENINGSFITNESS STUBBEKØBING (FFSTBK)


§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Foreningsfitness Stubbekøbing. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Foreningsfitness Stubbekøbing kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. Du skal være fyldt min. 15 år for at være medlem af Foreningsfitness Stubbekøbing.


§2. Nøglebrik

Nøglebrikken medbringes og benyttes til at få adgang til centeret. Nøglebrikken er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din nøglebrik væk eller beskadiget meddeles dette til Foreningsfitness Stubbekøbing, som udsteder en ny nøglebrik mod et gebyr p.t. kr. 50,00


§3. Betaling

Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele kontingentperioden. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes kontingentet automatisk kortbetaling, og du betaler for indmeldelsesgebyr, nøglebrikgebyr og for perioden fra oprettelsen til næste halvårlige betaling. Betalingen sker herefter automatisk halvårligt omkring 1.februar og 1. august. Du er selv ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemskabet. Du giver ved din indmeldelse samtykke til, at Foreningsfitness Stubbekøbing opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den halvårlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.


§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåmindelse til dig. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Foreningsfitness Stubbekøbing.


§5. Varighed/Medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab i Foreningsfitness Stubbekøbing er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.


§6. Opsigelse/Udmeldelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Foreningsfitness Stubbekøbing. Det kan gøres enten via online udmeldelse på medlemsportalen eller ved at kontakte foreningens kasserer på kasserer@ffstbk.dk. Jf. bestemmelserne i §5 refunderes der ikke et evt. forudbetalt kontingent, som jf. kontingentperioden er gældende for en periode på min. et halvt år, ved en opsigelse/udmeldelse før udløb af den aktive kontingentperiode.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Foreningsfitness Stubbekøbing forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre i priser og medlemsvilkår.


§8. Træning og ophold i centret

Foreningsfitness Stubbekøbing er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centeret skal registrere sin nøglebrik i adgangskontrollen ved indgangen til centeret. Børn ifølge med voksne må opholde sig roligt ved stolearealet. I centeret anvendes indendørs træningssko og træningstøj ved træning. Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug. Vægte og vægtstænger må først slippes når de har kontakt med gulvet. Henvisninger fra instruktører og bestyrelsen skal altid følges. Støjende, provokerende eller stødende adfærd over for andre tolereres ikke. Der er videoovervågning i træningslokalerne.


§9. Misligholdelse af medlemskab

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet/instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Foreningsfitness Stubbekøbing’s ansatte/frivillige medarbejdere, kan Foreningsfitness Stubbekøbing uden varsel bortvise medlemmet, jf. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af nøglebrik.


§10. Ændringer i hold m.v.

Foreningsfitness Stubbekøbing forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold.


§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Foreningsfitness Stubbekøbing. Foreningsfitness Stubbekøbing tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.


§12. Værdigenstande

Foreningsfitness Stubbekøbing bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Foreningsfitness Stubbekøbing må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du kan opdatere dine personoplysninger og din kontakt med Foreningsfitness Stubbekøbing under din profil på medlemsportalen.


§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske efter de på holdet fastsatte afbudsfrister. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på via bookingsystemet på hjemmesiden eller via appen. Instruktøren registrerer fremmødte på holdet.


§19. Anti Doping Danmark

Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen.

 


Version 1.4 - Senest opdateret 24.01.2020 (JB)